FEDEK Komisyon Üyeleri

FEDEK KOMİSYONU ÜYELERİ

 

   
    Prof.Dr. Haluk GÖKALP
  Komisyon Başkanı
  Dahili Telefon: 2443/17
  Telefon: 0322 338 60 84
  Fax: 0322 338 60 70
  e-posta: hgokalp@cu.edu.tr
   
   
    Prof.Dr. Mustafa APAYDIN
  Bölüm  Başkanı
  Dahili Telefon: 2443/23
  Telefon: 0322 338 60 84
  Fax: 0322 338 60 70
  e-posta: mapaydın@cu.edu.tr
   
  Arş. Gör. Dr. Bilge KARGA GÖLLÜ
  Üye
  Dahili Telefon: 2443/22
  Telefon: 0322 338 60 84
  Fax: 0322 338 60 70
  e-posta: bkarga@cu.edu.tr
   
    Arş. Gör. Dr. Emine AYAN
  Üye
  Dahili Telefon: 2443/22
  Telefon: 0322 338 60 84
  Fax: 0322 338 60 70
  e-posta: enacak@cu.edu.tr
   
    Arş. Gör. Dr. Melek ÇUBUKCU
  Üye
  Dahili Telefon: 2443/12
  Telefon: 0322 338 60 84
  Fax: 0322 338 60 70
  e-posta: mcubukcu@cu.edu.tr
   
    Arş. Gör.  Esra TARHAN
  Üye
  Dahili Telefon: 2443/15
  Telefon: 0322 338 60 84
  Fax: 0322 338 60 70
  e-posta: ozkayae@cu.edu.tr
   
    Arş. Gör.  Fatoş KARADAĞ
  Üye
  Dahili Telefon: 2443/15
  Telefon: 0322 338 60 84
  Fax: 0322 338 60 70
  e-posta: fatoskaradag@cu.edu.tr
   
    Arş. Gör.  Esin AL
  Üye
  Dahili Telefon: 2443/12
  Telefon: 0322 338 60 84
  Fax: 0322 338 60 70
  e-posta: eal@cu.edu.tr