Program Öğretim Amaçları

Türk Dili ve Edebiyatı Programının başlıca öğretim amaçları şunlardır:

ÖA1.Türk Dili ve Edebiyatının tarihî gelişim seyri, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Çağdaş Türk Dilleri, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı alanlarında yetkinlik ve güçlü bir altyapının kazandırılması,

ÖA2. Dil ve edebiyat malzemelerini çözümleme; dili kullanarak yazılı-sözlü iletişim kurma yeteneğinin kazandırılması,

ÖA3.Farklı disiplinleri kullanarak dil ve edebiyat sorunlarını çözebilme; uluslararası bilimsel standartları yakalayabilme yetisinin kazandırılması,

ÖA4. Çağın getirdiği güncel dil ve edebiyat alanlarındaki sorunlara dair farkındalık becerisinin kazandırılması,

ÖA5.Türk Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme, araştırma becerisinin kazandırılması,

ÖA6. Diğer sosyal bilimler alanlarından faydalanabilme becerisinin kazandırılması,

ÖA7. Mesleki gelişim ve yetenekleri doğrultusunda öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda kendilerini geliştirmelerinin sağlanması,

ÖA8. Bilişim teknolojileri ve bilgi teknolojileri kullanabilme yeteneğinin kazandırılması

Program öğretim amaçları ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://eobs.cu.edu.tr/ProgOgrCikti_tr.aspx?ProgID=135 adresinden ulaşılabilir