Tanıtım

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Hoş Geldiniz

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1982 yılının sonlarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mine Mengi’nin 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 40-b maddesine göre Çukurova Üniversitesine gelmesiyle kuruldu. Kuruluşu sırasında bölümün Türk Dili ve Türk Edebiyatı olmak üzere iki ana bilim dalı vardı. Eleman sayısının artması ile bölümün akademik yapılanması gelişmiş bölümler göz önüne alınarak yeniden düzenlendi ve ana bilim dalı sayısı altıya ulaştı. Kuruluşundan dört yıl sonra 1986 yılında öğrenci almağa başlayan bölüm, ilk mezunlarını 1990 yılında verdi. 2004 senesinden itibaren eğitim-öğretim faaliyetleri Fen-Edebiyat Fakültesi Ek binasında sürdürülmektedir.

 

Kitle iletişim araçlarının en ücra köşelere kadar ulaştığı, uluslar arası ilişkilerin, bilimsel çalışmaların ve teknolojik gelişmelerin çok hızlandığı dünyamızda, Türkçenin anlatım olanaklarını tespit etmek, ihtiyacı olan anlatım gücüne erişmesine ve kendi iç dinamiğini koruyup geliştirmesine katkıda bulunmak, dün olduğu gibi bugün de maruz kaldığı dış baskılara karşı kendi gücünü koruyabilmesine yardımcı olmak gerekmektedir. Buna bağlı olarak, Türkçenin ilk yazılı kaynaklarından harf devrimine kadar olan dönemdeki eski harfli eserlerin çevriyazılı metinlerinin yayımlanması, bu dönem metinlerinin ses bilgisi, biçim bilgisi, söz varlığı, söz dizimi, anlam ve sanatsal özelliklerinin incelenmesi; karşılaştırmalı dilbilim çalışmaları için gerekli olan kaynakları sağlayarak, çağdaş Türk lehçeleriyle Türkiye Türkçesi arasında kıyas yapılabilmesi; Anadolu ve Rumeli ağızlarının tespiti ve incelenmesi, Türkiye Türkçesi ve Çağdaş Türk Lehçelerinde verilen edebi eserlerin incelenerek edebiyat tarihi içindeki yerlerinin ortaya konulması, Türk halk kültürünün farklı ürünlerinin derlenerek incelenmesi amaçlanmaktadır.

 

       Öğrencilerin dört yıllık (sekiz yarıyıllık) lisans eğitimi sonunda mezun olabilmesi için programda yer alan zorunlu ve seçimlik derslerden en az 120 kredilik dersten başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

 

Lisans öğrenimini tamamlayan öğrenciler istedikleri takdirde yüksek lisans ve doktora yapma hakkına da sahip olurlar; ancak yüksek lisans ve doktora için ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’e girmeleri ve Sözel Puanlarının da en az 55 olması gerekmektedir. Ayrıca yüksek lisans için YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), YÖKDİL(Yükseköğrenim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) ya da denkliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından 50, doktora için ise 55 puan alınması gerekmektedir. Bölümümüzde araştırma görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından ilan edilecek kadrolara başvurmaları, bunun için de ALES puanlarının en az 70, yabancı dil sınavı puanlarının ise 50 olması şartı aranmaktadır. 

 

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, bugüne kadar çok değişik uygulamalar olmakla beraber, üniversitelerin ilgili fakülte ya da enstitülerinden alacakları pedagojik formasyon ile Milli Eğitim'e bağlı okullarda ya da özel okullarda çalışabilirler.

 

Bölümümüz 1996-1997 eğitim öğretim yılından itibaren ikili öğretime geçmiştir. 2019-2020 yılı itibariyle ise ikili öğretime son verilmiştir.

 

 

 

 

Mezunların İş Olanakları
  1. Özel okullarda ve devlet okullarında Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışabilirler.
  2. Devlet arşivlerinde çalışma imkânına sahiptirler.
  3. Radyo, televizyon ve gazetelerde metin yazarlığı, düzelme  yapabilirler.
  4. Üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.
  5. Yayınevlerinde editörlük yapabilirler