Bölüm Komisyonları

Yatay Geçiş Komisyonu 

Başkan          Dr.Öğr Üyesi Nigar OTURAKÇI ORBAY

Üye                Arş Gör.Dr. Bilge KARGA GÖLLÜ

Üye                Arş.Gör.Dr. Emine AYAN