Akademik Personel

Prof.Dr.İ.Çetin Derdiyok Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Prof.Dr.H.Dilek Batislam Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Prof.Dr.Haluk Gökalp Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Arş.Gör. Dr. Bilge Karga Göllü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Prof.Dr.A.Deniz Abik Eski Türk Dili Anabilim Dalı
Prof.Dr. Engin Çetin Eski Türk Dili Anabilim Dalı
Arş.Gör.Dr.Melek Çubukçu Eski Türk Dili Anabilim Dalı
Prof.Dr. Refiye Şenesen Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı
Doç.Dr.Ayhan Karakaş Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı
Arş.Gör. Dr.Esra Tarhan Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı
Prof.Dr.Mustafa Apaydın Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Doç.Dr. Sema Çetin Baycanlar Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi Bedri Aydoğan Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Arş.Gör. Dr.Emine Ayan Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Prof.Dr.Muna Yüceol Özezen Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Doç.Dr.Yeter Torun Öğretmen Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi Bekir Tahir Tahiroğlu Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi Nigar Oturakçı Orbay Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Arş.Gör. Esin Al Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Arş.Gör. Fatoş Karadağ Toprak Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Anabilim Dalı