Öğrenci Danışmanları

Türk Dili ve Ed.

1

Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ

-

Türk Dili ve Ed.

2

Dr.Öğr.Üyesi Bedri AYDOĞAN

-

Türk Dili ve Ed.

3

Dr. Öğr. Üyesi Nigar OTURAKÇI ORBAY

Doç. Dr. Yeter TORUN ÖĞRETMEN

Türk Dili ve Ed.

4

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Tahir TAHİROĞLU

Prof. Dr. Engin ÇETİN