Misyon-Vizyon

Misyon

Türkoloji kültürünü kazanmış, mesleği ile ilgili problemleri çözebilen, ekip çalışmalarını ve bireysel araştırmaları başarıyla yürütebilen; analiz ve sentez yapabilen, problemlere eleştirel ve sorgulayıcı bir anlayışla yaklaşabilen, akademik yaklaşımı içselleştirmiş, noksanlarının farkında, kendini sürekli yenileyebilen ve bölgesine, ülkesine, dünyaya kültürel-bilimsel katkılarda bulunmayı kendine vazife kabul etmiş bireyler yetiştirmek bölüm misyonu olarak benimsenmiştir.

Vizyon

Bilimsel bilgi ve verilen eğitimi yeni yöntem ve tekniklerle sürekli güncel tutmak, bu çerçevede, çağdaş bir anlayışla, ülke insanının bilgi ve donanımının artması, Türkiye’nin bilim ve medeniyete ciddi katkılar sunan bir ülke konumuna gelmesi amacıyla çalışan bir bölüm olmak vizyon olarak benimsenmiştir.